Stjärnfamilj

Stjärnfamilj

fredag 30 oktober 2009

Nyfiken-i-en-strut-JÄRNBRIST

Mitt järnvärde var som sagt superlågt..35 (här är skalan 49-140).
Googlade och titta vad jag hittade,massor av mina symptom..Jag mådde ju ganska hyfsat ivåras men då va rmitt värde 160 (för högt) men jag kände mig dopad:-)
Det bör ju vara ganska enkelt att åtgärda med att tillföra järn..

Från: http://jarnkliniken.se/symptom

Symptom och tecken på Järnbrist Symptomen av järnbrist är ofta diffusa vilket gör att de lätt kan misstas av andra tillstånd, som exempelvis dålig kondition och vitaminbrist.Alla organ och hela individen påverkas vid järnbrist
Järnbrist påverkar hela individen och alla kroppens organ får effekter vid järnbrist. Järn är framförallt en viktig komponent i förmågan att kunna transportera syre, då järn hjälper syre att fästa i de röda blodkropparna. Dessutom är alla kroppens organ och hela individen beroende av järn för att kunna fungera normalt. Att transportera syre är av största vikt för kroppens överlevnad, därför prioriteras de röda blodkropparnas behov av järn framför resterande kroppen. Kroppens resterande järnberoende funktioner blir därför åsidosatta och blir lidande vid minskade nivåer av järn.

Effekterna av järnbrist är allvarliga men kroppens kompensationsmekanismer gör att de är lätt att förbise dess påverkan. Järnbristen och järnbristanemin kommer ofta gradvis och det kan vara lätt att missa den krypande förändringen.

Brist på järn påverkar hela kroppen och några av de väsentligaste tecknen och symptomen av järnbrist presenteras här.Trötthet och kronisk trötthet är det tidigaste symptomet på järnbrist.


Andfåddhet Man blir lätt andfådd vid brist på järn. Detta eftersom syret som andas in i lungorna inte kan fästa lika väl på blodkropparna. Därför måste man andas mer och oftare för att transportera samma mängd syre.

Depression är en ofta förbisedd komplikation till järnbrist och järnbristanemi. Det är är något som man inte alltid tänker på som orsak till depression.

Minskad vitalitet uppkommer ofta hos patienter med järnbrist. Förmodligen som ett resultat av långvarig trötthet och låga energinivåer.

Minskad fysisk kapacitet och uthållighet. Vid järnbrist påverkas förmågan att transportera syre till musklerna och därefter att binda syret när det väl är där. Vanligtvis binds syre till hemoglobin och myoglobin men vid järnbrist blir syreutbytet svårare.

Dålig koncentrationsförmåga, minnesförmåga, inlärningsförmåga och låg intellektuell kapacitet är vanligt förekommande vid låga järnvärden och förbättras vid behandling. Detta på grund av att hjärnans celler inte kan arbeta lika effektivt vid järnbrist.

Immun- och infektionsförsvaret försämras av järnbrist och anemi. Man får en ökad infektionskänslighet.

Hos barn kan järnbrist och järnbristanemi leda till dålig fysisk och mental utveckling. Alla celler behöver järn för sin funktion och utveckling, och barn behöver järn för tillväxten. Barn med anemi klarar sig sämre i skolan och växer långsammare.

Bristande aptit, låg sexlust och sämre livskvalitet är också vanliga komplikationer vid låga järnvärden.

Hjärtpåverkan och vänsterkammarhypertrofi är en vanlig komplikation hos dialyspatienter, då kroppen försöker kompensera anemin genom att öka hjärtats minutvolym för att förse vävnaderna med tillräckligt med syre. Detta kan det leda till komplikationer med hjärtat.

Myrkrypningar eller Restless Legs syndrome. Man har hittat starka kopplingar mellan Myrkrypningar eller Restless Legs syndrome (RLS) och järnbrist. RLS är en krypande, stickande, kliande känsla som uppkommer i benen.Symptomen försvinner när man rör på sig och blir ofta värre på kvällarna. RLS symptomen kan förbättras med behandling med järn.

Patienter med järnbrist och järnbristanemi får ofta blek hy och bleka slemhinnor. t. ex. i munnen där tungan får en matt och blek färg. Tungan kan även bli utslätad och vanligt är att man få sprickor i mungiporna.

Håravfall och spröda naglar kan vara ett resultat av otillräckliga järnnivåer. Man ser en ökad grad av håravfall och spröda naglar hos patienter med järnbrist.

Man får även en försämrad kontroll av kroppstemperatur vid lägre järnvärden.

Slutligen kan man även få ett ökat upptag av aluminium vid sänkta järnnivåer.

1 kommentar:

Anna-Stina sa...

Oj hjälp, inte konstigt att du har mått dåligt! Dags att börja ta järntillskott, verkligen!
Själv har jag ätit extra järn i drygt en månad och jag tycker nog att jag känner mig piggare. Hade lite låga värden innan. Lätt att glömma bort järnet.