Stjärnfamilj

Stjärnfamilj

onsdag 10 november 2010

God morgon från Ånge kl 07.07

Så är jag på väg. 05 ringde revelj och jag hade inga problem med att kliva upp?!
Det har kommit mängder med snö så morgonens första fyspass är avklarat då jag fick dra väskan med motstånd upp på vägen då taxin inte kunde köra ner..ja, det har kommit MYCKET snö men ack vad vackert det är. Hela staden är vit, riktigt vit.
Nu har jag sällskap med Ella Fitzgerald i öronen, kaffet intaget och ska nu bara njuta..när jag anländer Sthlm står förhoppningsvis min vän där och möter up om han inte fått rycka in på jobbet i sista stund..detsamma gäller nästa möte..om arbetet tillåter så blir det middag i Gamla Stan. Tidig kväll, stor hotellfrukost och sedan konferens med följande innehåll:

Program Resultatkonferens
Hållbar Jämställdhet
Moderator: Jenny Östergren

på programmet:
8.30 Registrering och kaffe
9.30 Hur jämställt är Sverige?
Bildspel av fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallin.

Välkomna!
Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.
Jämställdhetsministern har ordet
Nyamko Sabuni presenterar regeringens jämställdhetspolitik.
Program för Hållbar Jämställdhet
V i deltar alla i Sveriges ledande program inom verksamhetsutveckling med
fokus på jämställdhet för medborgaren – men vad är det vi egentligen gör
som är så himla bra? Marie Trollvik, programchef.
Att skapa en jämställd vård
Filmen ”Vård på lika villkor?” från Kunskapscentrum för jämställd vård,
Västra Götalandsregionen skildrar verksamhetsutveckling med fokus på
kvinnor och män.

Hur jämställd är läkemedelsanvändningen?
Mona Boström, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.
A tt jämställdhetssäkra landstingsplan och vårdplaner.
Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting.
.
Bensträckare
Nyamko Sabuni
Marie Trollvik
Håkan Sörman

11.10 Kommunala verksamhetsförbättringar
Film från Botkyrka kommun visar vägen från bekönat styrsystem till en
jämställd verksamhet.
Hur ser det ut med ojämställdheten i skolan?
Thomas Berglund, förvaltningschef, Skol- och barnomsorgsförvaltningen
i Växjö kommun.
V ad står i vägen för en jämställd socialtjänst?
Eva Andersson, ordförande i Umeå kommuns socialnämnd.
Formeln för jämställdhetsintegrering
Ann-Sofie Lagercrantz, utvecklingsledare i Kalmar kommun.
D et sitter i handläggningsprocessen
Staffan Isling, kommundirektör i Örebro kommun.
H ur blir jämställdhet en naturlig del av budget- och uppföljningsprocessen?
Peter Lönn, ekonomichef i Göteborgs stad.
31 posterutställare på 30 sekunder
12.30 Lunch med posterutställning

13.45 Hur säkrar vi resultaten och tar steget vidare?
Vilka är förutsättningarna för att ett utvecklingsarbete ska bli hållbart?
Och vad skiljer jämställdhetsarbetet från annat förändringsarbete?
Lennart Svensson, professor och vetenskaplig ledare på APeL presenterar
den följeforskning som bedrivits under programtiden.
Hur hållbart är ditt utvecklingsarbete?
Gruppdiskussion om det fortsatta jämställdhetsarbetet.
15.00 Kaffe

15.30 Är jämställdhet en konkurrensfaktor?
Hur påverkar valfrihetsreformen möjligheten till jämställdhetsintegrering?
Kan och bör vi ställa samma krav på privata som offentliga
utförare? Kommer morgondagens patienter, föräldrar och brukare av
offentliga
tjänster att ställa krav på jämställd skola, vård och omsorg?
Ett panelsamtal mellan Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner
och Landsting, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande,
Eskilstuna kommun och Per Ledin, VD Kunskapsskolan.
Prisutdelning för enastående prestationer
Prisutdelare är Nyamko Sabuni, Jämställdhetsminister och Anders Knape,
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.
16.30 Jenny Östergren avrundar dagen

Inga kommentarer: