Stjärnfamilj

Stjärnfamilj

måndag 30 maj 2011

Kärnkraft eller kol?

Pest eller kolera?
Vi förbrukar enorma mängder energi för att försörja vår livsstil. Jag flyger, använder el till det mesta i min vardag. Jag har tagit ställning för kärnkraft trots de olyckor som skett. Vad är alternativet till kärnkraft? Kol? Naturgas? Vindkraft? Solenergi? Om vi lyckades kunna utveckla ett miljövänligt alternativ (lixom människovänligt) så skulle jag absolut säga nej till kärnkraft med i nuläget finns det inget bra alternativ...och att tro att vi människor skulle slå oss till ro i ett samhälle utan el är en utopi. Hur många tänker på Japan och Fukushima idag? Nej, tänkte väl det. Det händer ju DÄR borta och påverkar inte oss. Om vi pratar pengar så kommer elen bli fruktansvärt dyr när kärnkraftsverken stängs ner i Tyskland. Vill ni betala det? Vi svenskar som fruktar våra kalla vintrar då en hög procent av våra skattade pengar skulle kunna gå på autogiro till elbolagen. Vill vi bli sjuka?

Jag säger inte att George som jag citerar nedan har alla fakta men jag saknar diskussionen om hur Tysklands val att stänga ned sina kärnkraftverk kommer påverka Europa. Vad tycker du? Kommentera gärna!

"Jag ber Er läsare att själva ta reda på fakta.
Jag ber Er söka själva så att ni ser att mina varningar för kolkraftverkens katastrofala påverkan på vår miljö är väl underbyggda, användadet av fossila bränslen istället för kärnkraft är tusen gånger mer skadligt för oss människor och miljö
Jag ber Er att inte ta mina ord som fakta när jag påstår att beslutet av Tyskland att lägga ned all sin kärnkraftsanvändning är en total katastrof för oss invånare i Europa.
Varje terrawatt-timme som kommer från kärnkraftverk måste tyvärr idag ersättas med förbränning av fossila energikällor!
För varje av dessa terrawatt-timmar är utsläppet från förbränningen utav fossila bränslen 1 miljon ton koldioxid!
Att 65% av östersjön är död på grund utav tyskarnas icke renade kolkraftverks användning är det ingen som reagerar på
Att antalet cancerfall i Europa ökar på grund utav kolkraftverkens ökade utsläpp är det ingen som reagerar över.
Redan nu idag motsvarar utsläppen från Tyska kolkraftverk 89% av alla koldioxidutsläppen i Europa, den totala mängden utsläpp från bilar, båtar, lastbilar och flyg har bara 4% av utsläppen.

Att detta politiska beslut baseras på att 8 av 10 tyskar är emot kärnkraft är tack vare en STARK, en riktigt superstark kol&gas lobby som påverkat den tyska befolkningen genom media, nu står vi där med en framtid där resten av östersjön dör och med säkerhet även öresund kommer bli ett dött hav.

I det preventiva arbetet med att förhindra uppkomsten av cancer finns det en del käpphästar som måste bort, rökningen, avsaknaden av träning, ett ökat aktivt liv och den totala avvecklingen utav förbränningen av fossila bränslen såsom kol och gas.
Kärnkraften är en räddande faktor för miljön fram till att den avvecklas naturligt när de nya energikällorna blir mer och mer effektiva.
Vindkraft, vågkraft, fusionsenergi och solenergi måste få utvecklas i en värld som inte skadas utav aktiva kolkraftverk!"

George

George Schottl

Inga kommentarer: