Stjärnfamilj

Stjärnfamilj

söndag 22 maj 2011

Jämtland

Jämtlandssången

Så tåga vi tillsamman bort
mellan Jämtlands gröna ängar
bort mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.

Så skåda vi med gamman hän
över berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar
jämt kring bygder på vakt.


Från Jamtli idag. AJ, vad jag kommer sakna..

:/: Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
så firom dess fägring nu
med sång och stråkars spel.
Tändom ånyo det hopp som våra fäder närt!
För slit och mödor av fröjd och sol
ett mått oss beskärt. :/:

Text: W Peterson-Berger
Musik: trad.Underbar dag i solen på Hov. Vi satt en lång stund och diskuterade livets prövningar. Avslutade med Jamtlis trevliga utställning om existens.

Jamtlandssången (på jamska)

Ma går på stigom
åleit oss opp öve backan,
bort milla åkrom opp hitat vållom,
der bjällan pingel skvällt
i jänsmässti.

Ma sir frå höjdom
bort mot åsom,
der kjörsan står milla gålom
bort ditat fjällom vår
der Skuta står,
så gnistrenes vit.

:/: Fejen så sjong ma att JAMTLAND DE E LANNE VÅRT!
I tusen år ha ma hadd'e,
hållé därför hårt.
Ler ta den friheit som fedran ein gång at oss ga!
Hen ske ma lava å minnes allt,
som fedran oss sa. :/:

Text: P-G Norman/ Bo Oscarsson
Melodi: Jämtlandssången (trad)

Inga kommentarer: